Nordmann fir trees

 
flag dk
 
Juletræsproduktionen her hos Himmerlands, er intensiv med henblik på at tilgodese vore kunders krav til kvalitet.
 
Se venligst kvalitetsbeskrivelse i bunden af denne side. 
 
Vi har det udgangspunkt at et juletræ i hjemmet vækker romantikken hos de fleste og synet af den flotte normannsgran gør oplevelsen unik hvert år. Det er derfor med stor ydmyghed og stolthed at vi producere vore juletræer, når vi i arbejdet tænker på hvor mange europæiske familier der vil glæde sig over vore produkter.
 
Træerne passes med bl.a. renholdelse, formklipning, knibning af skud, vækstregulering mv.
 
I forhold til dig som kunde, er vores ønske at opfylde dine krav til frembringelsen af den ønskede nordmannsgran. Træerne tilpasses med andre ord til dit marked. Om kravet er brede eller smalle træer, høje eller naturlige, er det dig som vores samarbejdspartner, der ved hvad dit marked efterspørger og dermed afgør hvilke træer vi kan levere ind i dit sortiment.
 
 
juletraer 1
 

Vore høstklare arealer er fortrinsvis tilplantet med Ambrolauri/Tlugi som er afstamning fra Georgien.
 
Målsætningen er konstant at øge bæredygtigheden i produktionen, således at der anvendes de nødvendige ressourcer, men så få som muligt. Dette gøres bl.a. ved at anvende dækrodsplanter som i sig selv letter processen med frembringelsen af det eftertraktede træ.
 
juletraer
 
Under skovningen fældes træerne arbejdsmiljøvenligt med portaltraktor (livet er for kort til kædesav). Dog bruges kædesaven til afpudsning af træernes stab inden de nettes og palleteres. Læsning foretages på fast vej.
 
juletraer

 

flag uk

 

 Our production of Christmas trees is intensive with the purpose to acknowledge the requirements from our customers within quality and service.

 

See more about the quality grading at the bottom of this page.

 

Our purpose is that a tree in the home apeel to the Christmas romance of most people and the sight of the butifull Nordmann tree make the experience unik every year. Therefore it is with great pleasure and humility we produce our trees when we think of how many European families who will enjoy our products during the great Christmas season!

 

The trees are grown during our great attention to the tidyness of the field, shaping and growth regulation.

 

Towards you as our customer it is our wish to fullfill your requirements of growing the perfect Nordmann Christmas tree. Said with other words; we seek to grow the trees for your market. If the trees need to be wide, narrow, high or natural it is you as our partner who will know exactly what your market require and thus deside which trees we can supply into your range.

 

Please contact us for an inquiry or to make an agreement to inspect our plantation.

 

Contact details:

Jens Hylling Kristensen

Phone: +45 24 42 21 67

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our standard delivery is trees packed on CT pallets.

Facts about CT pallets

CT pallet measure: W120 cm x L260 cm x H240 cm.

Amount of CT pallets on each trailer: 10 pcs

Weight of each CT pallet: 1200 - 1650 kg 

 

The table below show our standard range and amount of trees packed on each CT-pallet.

 

A class sorted trees

 

B class sorted trees

 

Trees on each CT pallet

150 – 175 cm

140 – 175 cm

125 – 150 cm

100-120 pcs

175 – 200 cm

175 – 200 cm

150 – 175 cm

75-90 pcs

200 – 225 cm

200 – 225 cm

175 – 200 cm

60-75 pcs

225 – 250 cm

225 – 250 cm

200 – 250 cm

60-75 pcs

 

CT pallet delivery give advantages for you as customer and distributer:

- Fast unloading of trailer or truck

- Less space requirement for your stock

- Fast and easy handling of your stock eg. during internal transportation

 

We also offer to load trees in bulk.

 

Our plantation is planted with the Ambrolauri / Tlugi sort of Nordmann that is of Georgian orgin.

Our goal is constantly to increase the production sustainability. This is done by using only the ressources that is required but as less as possible. This is among other things done by using pot grown trees which in it self decrease the process load of growing the coveted Nordmann Christmas tree.

 

Cutting of the trees is carried out easy by using the special tree harvester mounted on a special 2 row tractor. We only use the chain saw to clean the tree trunk before the tree is pack in a net and placed on a pallet. Loading of the truck is done on ordenary ground. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

page 2

 


 

 

Page 3

 


 

 

Page 4

 


 

 

Page 5

 


 

Page 6

 


 

 

Page 7

 


 

 

Page 8